Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG PEGAWAI ANTIDADAH GRED S27

31/3/2015-29/4/2015
[Lihat]

 PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41

31/3/2015-01/4/2015
[Lihat]

 PERANGKAWAN GRED E41

31/3/2015-09/4/2015
[Lihat]

 LATIHAN JURURAWAT

31/3/2015-02/4/2015
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

31/3/2015-12/4/2015
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

06/4/2015-10/4/2015
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan