Portal Rasmi SPA
 
Status Pendaftaran
 

Semakan Status Pendaftaran


Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG AKAUNTAN GRED W27

22/4/2014-30/4/2014
[Lihat]

 PEGAWAI OPTOMETRI GRED U41

22/4/2014-29/4/2014
[Lihat]

 PUSTAKAWAN GRED S41

22/4/2014-08/5/2014
[Lihat]

 PENGHANTAR NOTIS GRED N11

22/4/2014-30/4/2014
[Lihat]

 PENGHANTAR NOTIS GRED N11

22/4/2014-28/4/2014
[Lihat]

 PEGAWAI LAUT GRED A41

22/4/2014-24/4/2014
[Lihat]

 PENERBIT RANCANGAN (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

22/4/2014-06/5/2014
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan