Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 LATIHAN JURURAWAT

31/3/2015-02/4/2015
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q27

04/3/2015-27/3/2015
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI TANAH GRED NT27

03/3/2015-27/3/2015
[Lihat]

 PENGHANTAR NOTIS GRED N11

03/3/2015-03/3/2015
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

31/3/2015-12/4/2015
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

08/3/2015-13/3/2015
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

06/4/2015-10/4/2015
[Lihat]

 LATIHAN JURURAWAT

16/3/2015-22/3/2015
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM

24/3/2015-26/3/2015
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM

08/3/2015-13/3/2015
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM

23/3/2015-28/3/2015
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERANGKAAN GRED E27

03/3/2015-18/3/2015
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S27

03/3/2015-13/3/2015
[Lihat]

 PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41

03/3/2015-05/3/2015
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan