Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEMELIHARA HUTAN GRED G41

07/9/2014-18/9/2014
[Lihat]

 PEGAWAI PENJARA GRED KX17

23/8/2014-28/8/2014
[Lihat]

 AKAUNTAN GRED W41

26/8/2014-05/9/2014
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

08/9/2014-15/9/2014
[Lihat]

 LATIHAN JURURAWAT

25/8/2014-29/8/2014
[Lihat]

 PENOLONG PUSTAKAWAN GRED S27

22/8/2014-29/8/2014
[Lihat]

 PENOLONG PENGUASA PENJARA GRED KX27

22/8/2014-27/8/2014
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan