Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEMANDU KENDERAAN GRED H11

07/9/2014-11/9/2014
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L29

09/9/2014-19/9/2014
[Lihat]

 PEMBANTU AWAM GRED H11

08/9/2014-12/9/2014
[Lihat]

 PEGAWAI EHWAL EKONOMI GRED E41

07/9/2014-12/9/2014
[Lihat]

 LATIHAN JURURAWAT

07/9/2014-12/9/2014
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM

07/9/2014-12/9/2014
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

07/9/2014-12/9/2014
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI BELIA DAN SUKAN GRED S27

03/9/2014-12/9/2014
[Lihat]

 PEMELIHARA HUTAN GRED G41

07/9/2014-18/9/2014
[Lihat]

 AKAUNTAN GRED W41

03/9/2014-05/9/2014
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

08/9/2014-15/9/2014
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan