Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41

08/1/2015-23/1/2015
[Lihat]

 PEMBANTU MUZIUM GRED S17

18/12/2014-18/12/2014
[Lihat]

 PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N17

18/12/2014-24/12/2014
[Lihat]

 PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N17

18/12/2014-24/12/2014
[Lihat]

 PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N17

18/12/2014-24/12/2014
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29

18/12/2014-29/12/2014
[Lihat]

 PEMBANTU OPERASI GRED N11

18/12/2014-19/12/2014
[Lihat]

 PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S41

18/12/2014-07/1/2015
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan