Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG PENGUASA PENJARA GRED KX27

05/8/2014-27/8/2014
[Lihat]

 PEMANDU KENDERAAN GRED H11

05/8/2014-07/8/2014
[Lihat]

 PEMANDU KENDERAAN GRED H11

04/8/2014-04/8/2014
[Lihat]

 PEMANDU KENDERAAN GRED H11

04/8/2014-08/8/2014
[Lihat]

 PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED W17

03/8/2014-15/8/2014
[Lihat]

 PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED W17

03/8/2014-14/8/2014
[Lihat]

 PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED W17

03/8/2014-15/8/2014
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17

11/8/2014-15/8/2014
[Lihat]

 PEMBANTU AWAM GRED H11

11/8/2014-15/8/2014
[Lihat]

 PEMANDU KENDERAAN GRED H11

04/8/2014-08/8/2014
[Lihat]

 PEGAWAI PERTANIAN GRED G41

05/8/2014-13/8/2014
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI ARKIB GRED S27

05/8/2014-14/8/2014
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan