Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S17

01/10/2014-03/10/2014
[Lihat]

 PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED J41

01/10/2014-13/10/2014
[Lihat]

 PEMBANTU PERANGKAAN GRED E17

01/10/2014-03/10/2014
[Lihat]

 PEMBANTU PERANGKAAN GRED E17

01/10/2014-03/10/2014
[Lihat]

 JURUTERBANG/PEMERIKSA JURUTERBANG GRED A41

01/10/2014-03/10/2014
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERIKANAN GRED G27

01/10/2014-07/10/2014
[Lihat]

 PENOLONG PENGUASA KASTAM GRED W27

01/10/2014-02/10/2014
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan