Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41

02/12/2014-03/12/2014
[Lihat]

 PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41

02/12/2014-05/12/2014
[Lihat]

 PEGAWAI METEOROLOGI GRED C41

02/12/2014-11/12/2014
[Lihat]

 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11

07/12/2014-11/12/2014
[Lihat]

 PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK GRED M41

08/12/2014-08/12/2014
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan