Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17

24/11/2014-28/11/2014
[Lihat]

 PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17

24/11/2014-28/11/2014
[Lihat]

 PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17

24/11/2014-28/11/2014
[Lihat]

 PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN GRED U41 (PERTUTURAN)

24/11/2014-25/11/2014
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S27

24/11/2014-25/11/2014
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PENDAFTARAN GRED KP27

25/11/2014-28/11/2014
[Lihat]

 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11

24/11/2014-28/11/2014
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan