Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 JURUTERBANG/PEMERIKSA JURUTERBANG GRED A41

25/9/2014-03/10/2014
[Lihat]

 PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S17

21/9/2014-03/10/2014
[Lihat]

 PEMBANTU KESATRIA GRED S17

24/9/2014-25/9/2014
[Lihat]

 PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N17

18/9/2014-26/9/2014
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C27

18/9/2014-26/9/2014
[Lihat]

 PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N17

19/9/2014-26/9/2014
[Lihat]

 PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N17

18/9/2014-26/9/2014
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERIKANAN GRED G27

18/9/2014-07/10/2014
[Lihat]

 PENOLONG PENGUASA KASTAM GRED W27

18/9/2014-02/10/2014
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L29

18/9/2014-19/9/2014
[Lihat]

 PEMELIHARA HUTAN GRED G41

18/9/2014-18/9/2014
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan