Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29

09/2/2015-18/2/2015
[Lihat]

 PENGAJAR (JURU X-RAY) GRED U41

06/2/2015-12/2/2015
[Lihat]

 PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41

04/2/2015-05/3/2015
[Lihat]

 PELUKIS PELAN (SENI BINA) GRED JA17

09/2/2015-12/2/2015
[Lihat]

 PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41

04/2/2015-11/2/2015
[Lihat]

 PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C41

04/2/2015-12/2/2015
[Lihat]

 JURUAUDIT GRED W41

04/2/2015-04/2/2015
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan