Cadangan Jawapan

Kategori: Urusan Perkhidmatan

Muka 2 dari 7 mukasurat

Soalan 6: Apakah dokumen yang diperlukan untuk proses urusan Pengesahan Pelantikan?

Jawapan: Dokumen yang diperlukan untuk Pengesahan Pelantikan adalah Surat Setuju Terima Pelantikan (Borang SPA 6A); Surat Akuan Sumpah (Borang SPA 6B); Borang Pemeriksaan Perubatan - pegawai yang dilantik ke dalam perkhidmatan awam hendaklah disyaratkan untuk diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat dengan Kerajaan oleh pegawai perubatan berdaftar iaitu mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2013 - Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam (http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp012013.pdf); Penyata Perubahan (Kew. 8); Sijil Pengesahan Tapisan Keselamatan (bagi jawatan yang disyaratkan); Surat Aku Janji (bagi pegawai yang dilantik mulai 01.01.2002); Salinan sijil/diploma/ijazah yang disahkan bagi calon yang belum megemukakannya semasa menghadiri temu duga; dan Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat tawaran. Senarai semak bagi urusan Pengesahan Pelantikan boleh diperolehi melalui pautan berikut: http://www.spa.gov.my/Portal/ePengisian/Senarai_Semak_Urusan_Perkhidmatan

Soalan 7: Apakah tujuan Pengesahan Pelantikan?

Jawapan: Pengesahan Pelantikan diperlukan bertujuan bagi menentukan seseorang pegawai bersetuju menerima tawaran jawatan;seseorang pegawai yang dilantik telah memenuhi syarat lantikan;tarikh seseorang pegawai mula berkhidmat dalam perkhidmatan awam;tarikh untuk diberi Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen; danpengiraan kekananan untuk tujuan naik pangkat dan faedah persaraan.

Soalan 8: Apakah yang dimaksudkan dengan Pengesahan Pelantikan?

Jawapan: Pengesahan Pelantikan bermaksud proses mengesahkan lantikan seseorang pegawai yang telah bersetuju menerima tawaran pelantikan ke jawatan tetap dan telah memenuhi syarat tawaran.

Soalan 9: Apakah peraturan yang berkaitan dengan Pengesahan Pelantikan?

Jawapan: Pengesahan Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Perkara 144(1) Perlembagaan dan Peraturan-peraturan 20, 21, 22 dan 23 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012].

Soalan 10: Dokumen apakah yang diperlukan untuk memperakukan seseorang pegawai dalam urusan penetapan gaji permulaan bagi Pegawai yang mempunyai Pengalaman Sesuai di Sektor Swasta?

Jawapan: Dokumen yang diperlukan untuk Penetapan Gaji Permulaan adalah Surat permohonan pegawai melalui Ketua Jabatan; Surat pengesahan majikan asal (swasta) pegawai mengenai jawatan, senarai tugas dan tanggungjawab serta tempoh perkhidmatannya di sektor swasta; Senarai tugas jawatan sekarang yang diakui sah oleh pegawai yang bertanggungjawab dan Ketua Jabatan; Pengiktirafan daripada Ketua Jabatan mengenai pengalaman di sektor swasta bersesuaian dengan senarai tugas dan tanggungjawab jawatan yang disandang sekarang; Salinan kelulusan iktisas atau separa iktisas yang dimiliki oleh pegawai bagi menentukan tempoh pengalaman yang boleh diambilkira; Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan telah dikemaskini; Surat iringan dari Kementerian/Jabatan; Senarai tugas di sektor swasta yang diakui oleh majikan swasta; Salinan penyata KWSP/Borang Penyata Gaji Pekerja Swasta (EA) yang diakui sah; Salinan surat tawaran jawatan yang diakui sah; dan Resume pegawai yang mengandungi nama, nombor kad pengenalan, jawatan bagi lantikan tetap, kelayakan akademik, nama syarikat, jawatan, tempoh mula dan akhir bertugas serta senarai tugas jawatan lantikan tetap.

| << Mula | < Sebelum | Selepas > | Akhir >>|

1 2 3 4 5 6 7

10 Soalan paling lazim


Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia tidak bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan disebabkan penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada laman ini.